English version of this page

Introduksjon

Sri Lanka er et tropisk ferieparadis for noen, mens landet for andre er en slagmark etter tiår med konflikt.

Øya har en rik kulturarv, sammensatt av et mangfold av mennesker, religioner og kunstneriske tradisjoner. Denne utstillingen reflekterer både samtidens utfordringer og de tradisjoner kunsten har vokst ut fra - og stiller spørsmål ved.

Don't measure me viser samfunnsengasjert kunst. I tittelverket motsetter kunstneren seg de premisser politikk og samfunn setter for menneskelivet. Verket er en protest mot rekruttering av unge menn til krigshandlinger og kunstneren er selv modell på fotografiet. Utstillingen belyser også temaer som  kjønnsroller, forbrukskultur og vold. Samtidig yter kunsten motstand mot globalisering og endrede verdier.

Samtidskunstnerne fra Sri Lanka bruker virkemidler som vi kjenner fra alle kontinenter. Men all kunst er et sosialt fenomen, skapt i en bestemt tid og på et bestemt sted. Innsikt i landets historie og samtid gir en dypere forståelse av kunsten.

Sosialantropologene Sylvia S. Kasprycki og Doris I. Stambrau er kuratorer for utstillingen. De har begge gjort feltarbeid i kunstmiljøet på Sri Lanka og utforsket det historiske og politiske grunnlaget for kunstproduksjon i landet. Forskerne har laget utstillingen i nært samarbeid med srilankiske kunstnere.

Bildet kan inneholde: skulder, ledd, stil, barechested, monokrom fotografering.
T.P.G. Amarajeewa. Don´t Measure Me. Digitalt trykk. 2001

 

Publisert 21. jan. 2021 09:30 - Sist endret 26. apr. 2022 08:45