English version of this page

Metall

Gull og sølv er ideelle metaller for smykkeproduksjon. De er de eneste metaller som ikke misfarger huden. Messing, kopper og jern er likevel mer vanlig i smykkeproduksjon – særlig for de som ikke har tilgang eller råd til dekorasjoner av sølv eller gull.

Smykker er til forskjønning og dekorasjon, men kan samtidig være en måte å spare verdier, samle og forvalte rikdom på. Slik kan smykker bli uttrykk for makt og prestisje. Smykker bæres av kvinner og menn, unge og gamle. I noen tilfeller besmykkes barn fra fødselen av. Smykkenes materiale, form og mønster vil i de fleste tilfeller være avhengig av familiens posisjon innen samfunnshierakiet, barnets kjønn og gruppemessig tilhørighet.

Smykker og andre former for dekorasjon kvinner og menn bærer gjennom livet endrer seg i forhold til alder, livsfaser og de livssyklus-ritualer som gjennomføres. Dekorasjonen markerer og former personens sosiale tilhørighet og status innenfor felleskap og samfunn de er del av. Smykker – meningsbærende dekorasjon – spiller en sentral rolle i forhold til livssyklus-ritualer og seremonier, og har i mange tilfeller religiøs betydning.

Kobber; Halsring; M´Bangi, Kongo; 1906; UEM13855
Messing; Halsring; Kongo; Primo 1900; UEM14896
Sølv, ukjent metall; Ankelring; Kongo; 1909; UEM17777
Sølv; Amulett; Øst-Afrika; 1928; UEM30616
Forgylt metalll; Armring; Abyssinia, Etiopia; 1933; UEM36145
Gull; Armring; Abyssinia, Etiopia; 1935; UEM36158
Forgykt metall, glass; Armring; Abyssinia, Etiopia; 1935; UEM36159
Jern; Armring; Abyssinia, Etiopia; 1933; UEM36175
Tekstil, papir, aluminium; Amuletter, halskjede; Kongo; 1956; UEM41503
Messing; Øreringer; Maine-Soroa, Niger; 1971; UEM43997
Sølv, tekstil; Amuletter, halskjede; Amhara, Etiopia; 1971; UEM44398
Messing; Halsring; Mangbetu, Kongo; 1909; UEM44580
Messing; Halsring; Mangbetu, Kongo; 1909; UEM44581
Messing; Armringer; Etiopia; 1974; UEM44904
Messing; Armringer; Borana, Etiopia; 1974; UEM44905
Messing; Armringer; Kongo; 1892; UEM8187
Jern, messing; Ankelring; Stanley Pool, Kongo; 1892; UEM8192
Publisert 15. des. 2020 08:28 - Sist endret 26. apr. 2022 08:45