English version of this page

Adornment Outside and In – estetisk kraft

Smykker, besmykning, estetikk – estetisk kraft – skaper og opprettholder relasjoner og grenser mellom mennesker. Estetisk kraft kan omdefinere relasjoner og flytte grenser. Forestillinger om det skjønne er imidlertid ikke verdinøytrale.

Smykker fra Sentral- og Øst-Afrika

Utstillingen står til og med søndag 7. august 2011.

Utstillingen er på reposet i andre etasje i Historisk museum, Frederiksgate 2 (ved Tullinløkka) i Oslo.

Se nøye på materialene. Tilvirkning og design bærer budskap om utveksling og innflytelse. Likheter ved smykkene viser hvordan ideer flyter mellom samfunn og kulturelle omgivelser, samt smykkers betydning som byttemiddel. Slik uttrykker smykker grenseløs sosial og politisk samhandling. Estetikk eller smykker – i sin evige foranderlighet og tilblivelse – setter lys på den viktige rolle ’den andre’ spiller for inspirasjon og fornyelse.

Smykkers estetisk kraft fasinerer grunnet materialene de er laget av og fordi de er skjønne. Men skjønnhet er et relativt og foranderlig begrep; det oppfattes forskjellig på ulike steder, i ulike miljøer og over tid. Det som for noen er ment å forskjønne en person eller omgivelse, oppfattes av andre som brutalt, stygt eller vulgært. Slik er verden; et sted fullt av komplikasjoner og forskjellighet, også i spørsmål om estetikk og forskjønning.

Utstillingen viser smykker fra museets afrikanske samling, i hovedsak armeringer og halskjeder. Både det delikate og røffe ved materialene så vel som håndverket er vektlagt. Smykker former den besmykkede, men former også tilvirkeren hvis kunnskap og ferdigheter er grunnleggende for selve produksjonen. Legg derfor merke til kreativiteten og åpenheten i hva som anses å være egnede materialer for smykkeproduksjon.

Merk dere at estetikken og dens kraft handler om langt mer enn dekorasjon. Den utgjør en viktig dimensjon i markeringen og overføringen av sosial status og kjønn. Smykkenes estetiske kraft spiller en sentral rolle i utformingen av personlighet så vel som person. Slik kroppen bearbeides, fremtrer personen.

Men la oss ikke glemme hvordan kroppsbevegelse, holdning og gester spiller sammen med smykker. Først når de ikles, blir smykker forskjønnende. Kroppen inngår i smykkene, eller kanskje blir smykkene del av den observerbare og ”levende kropp”. Det handler om besmykning – estetisk kraft – fra utsiden og innover i kroppen og sjelen. Forskjønning, utsmykning – estetiske kraft – minner oss om livets tidløshet.

Utstillingen

Utstillingsåpning


Original versjon

Se sidens i dens opprinnelige nettversjon


Alle utstillingstekster © Kulturhistorisk museum

Publisert 15. des. 2020 08:14 - Sist endret 22. juli 2022 11:01