Om utstillingen

Bli med på på en spennende ferd til øyer, folk og kulturer i det store verdenshavet! De første oppdagerne navigerte etter stjernene på nattehimmelen og bosatte seg på øyene. Europeerne fulgte etter med sine oppdagelsesreiser og vitenskapelige ekspedisjoner. Nå kan du oppleve Oseanias historie og kulturelle mangfold gjennom 300 unike gjenstander, fotografier, film og lyd.

Historisk museums nye, store utstilling vil gi deg mulighet til å forstå hvordan arkeologer, antropologer og språkforskere vinner kunnskap om folks identitet, tilhørighet, kultur og religion. Bli inspirert av Oseanias kunst, håndverk og arkitektur!

Utstillingen bygger på og formidler forskningsresultater fra det flerfaglige Oseaniaprosjektet: ”Identity Matters: Movement and Place” Prosjektet arbeider med studier av hvordan forflytning fra sted til sted eller kontakt mellom kulturer påvirker identitet og tilhørighet. Forskningen foregår innenfor fagområdene arkeologi, sosialantropologi og språkvitenskap.

Bildet kan inneholde: bygning, interiørdesign, gulv, gulv, armatur.Utstillingen er åpen tirsdag–søndag fra 14. september 2006 til 18. mars 2007. Historisk museum, Frederiksgt 2, Oslo

Takk til følgende museer for velvillig utlån til utstillingen

 • Bergen museum
 • Kon Tiki museet
 • Ringerike museum
 • Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • Norsk sjøfartsmuseum

Medarbeidere i utstillingsprosjektet

 • Faglig ansvarlig: Arne Perminow
 • Forskere: Even Hovdhaugen, Ingjerd Hoëm, Åshild Næss, Reidar Solsvik,
 • Arne Perminow
 • Utstillingsarkitekt: Lindberg & Mortvedt Design NIL, v. Leif Lindberg
 • Prosjektleder: Tone C.S. Karlgård
 • Konservator: Nalini Sharma, Eivind Bratlie, Anders Helseth, Brynjar Sandvoll,
 • Susan Braovac
 • Håndverksleder: Inge Bjørgen
 • Magasinforvalter: Farideh Farmarzi, Ingrid Marstrander
 • Foto: Mårten Teigen, Ellen Holte, Arne Perminow, Leif Lindberg
 • Produksjon av tekstbannere: Mårten Teigen
 • Pedagog: Martin Saltnes, Mari Saugestad Mathiesen, Tone Wang
 • Informasjonsrådgiver: Ellen Semb
 • Grafisk design: John Sætrang, Inger Sandved Anfinsen (KOBOLT)
 • Webdesign: John Sætrang
 • Støttemaker: Ragnar Løchen
 • Arbeid med tekster: Even Hovdhaugen, Reidar Solsvik, Ingjerd Hoem, Arne Perminow, Tone C.S. Karlgård, Ellen Semb, Johan Petersen, Morten Kjeldseth Pettersen, Mari Saugestad Mathiesen, Idunn Kvalø, Kathy Elliott
 • Utstillingskonsulent: Toril Mugaas
 • Film: Rolf Scott, Arne Perminow
 • Søm: Ingrid Karlsson
 • Snekker: Rolf Hatlehoel
 • Produksjonsstøtte: Inger Johanne Marhei, Jan Ekrem Berg, Elin Jeanette Olsen
 • Rengjøring: Jamal Ali
 • Automatiker: Kim Morbech
 • Smed: D.S. Produkter
Publisert 1. feb. 2021 08:28 - Sist endret 24. nov. 2021 15:04