Ötzi for skolen

”Ötzi – ismannen fra Alpene” vises i Historisk museum på Tullinløkka, i perioden 5. august – 27. november 2011.

Utstillingen forteller om hvordan ismannen ble funnet i de italienske alpene for 20 år siden og om forskningen på han og hans samtid som har foregått siden det. Utstillingen åpner et vindu mot fortiden og gir et spennende innblikk i hva den 5000 år gamle mumien kan fortelle oss. Til utstillingen har vi laget pedagogiske tilbud for skolene, tilpasset forskjellige alderstrinn. Alle skoletilbud er gratis.

1.-5. trinn ”Stein – og kobberalderen: Historien om Ötzi”

 • Ötzis verden og samtiden i det som i dag er Norge
 • Hvordan ble han funnet?
 • Hvordan levde han?
 • Hva hadde han med seg, hvordan var tingene hans laget og hva slags klær hadde han?

En krimhistorie: Ötzis død er fortsatt et uløst mysterium. Vi ser på mulige hendelser som kan ha ført til hans død høyt oppe i Alpene.

6-10. trinn ”Forskerspiren: CSI Italienske Alper”

 • Hvordan ble Ötzi funnet?
 • Hvordan kan vi vite når Ötzi døde?
 • Hvordan kan vi finne ut hvor gammel han ble?
 • Hva forteller de medisinske undersøkelsene om Ötzis helse og skader?
 • Hvorfor hadde han så mange tatoveringer?
 • Hva ledet opp til Ötzis død?
 • Hvordan døde han?

Elevene deles i grupper som får hver sin problemstilling å undersøke. Hver gruppe legger fram sine resultater for de andre elevene. Alle resultatene sammenlignes og i fellesskap jobber vi fram forskjellige sannsynlige teorier om Ötzis siste timer.

Videregående skole ”Ötzi som kilde til fortiden”

Hvordan kan vi vite at Ötzi ble drept, men ikke ranet?

I løpet av de 20 årene som har gått siden Ötzi ble funnet, har mye av den kunnskapen vi har om han endret seg. Forskerne lærer stadig nye ting, om alt fra dødsårsak til farge på øynene.

For å bli kjent med Ötzi som kilde, får elevene utdelt en rekke fakta om Ötzi. Elevene må så bruke utstillingen for finne ut hvordan vi vet det vi vet.

Etterpå gjennomgår vi funnene i fellesskap, og prøver å skille mellom hva vi visste før, hva vi vet nå, og hva vi ”anser for å være sannsynlig”. Hva er egentlig ”fakta” om forhistorien?

Videregående skole ”Klimaendringer – fortiden smelter fram”

Vår tids klimaendringer fører til at snøfonner og isbreer smelter. Der de trekker seg tilbake er det gjort spennende arkeologiske funn, inkludert organisk materiale som man vanligvis ikke finner. Ötzi – ismannen fra Alpene er ett eksempel, og også i Sør-Amerika smelter det fram mumier høyt oppe i Andesfjellene. I høyfjellet i Norge er det gjort mange arkeologiske funn de siste årene som følge av snøsmelting. Hva kan disse funnene fortelle om historiske klimaendringer? Og hva tenker arkeologene om denne prosessen?

Dette undervisningsprogrammet kombinerer utstillingene ”Ötzi – ismannen fra Alpene” og ”Isens arkeologi – funn fra fonner i fjellet”.

Spørsmål

For spørsmål send e-post til omvisning@khm.uio.no eller tlf. 22 85 99 64

Publisert 14. des. 2020 10:38 - Sist endret 7. juni 2022 09:58