Oppgaveforslag til Made in Africa

Se og hør

Oppgaveforslag til bruk under besøk på utstillingen.

 • Hvilke varer kan du finne på et vest-afrikansk marked?
 • Hva kunne du tenke deg å kjøpe med deg hjem fra et vest-afrikansk marked?
 • Finn varer som er laget av brukte ting (resirkulert)!
 • Hva finnes på dette markedet som ikke er å få kjøpt i Norge?
 • Hvordan tror du det er å arbeide som selger på et marked?
 • Hva betyr det å prute? Har du noen gang prutet på en vare?
 • Ungdommene i Vest-Afrika danser gjerne til musikk av Youssu N'Dour, Salif Keita eller andre vest-afrikanske stjerner. Liker du musikken?
 • Hvilke lukter i utstillinga kjenner du igjen?

Diskuter

Forslag til diskusjonstemaer etter besøk på utstillingen.

 • Hvor får ungdommene i Vest-Afrika sine ideer om hva som er kult eller fint å ha ifra?
 • Hva bestemmer hva ungdom i Norge har lyst på?
 • Finnes det markeder i Norge?
 • Er norsk kultur påvirket av Afrika?
 • Gir utstillinga ideer til resirkulering og gjenbruk av varer også i Norge?
 • Forestill dere at dere skulle lage en utstilling i Dakar med navnet "Made in Norway - scener fra et norsk kjøpesenter". Hva ville dere stille ut?

Finn ut mer

Forslag til videre arbeid etter besøk i utstillingen.

 • Finn Senegal og Mali på Afrika-kartet.
 • Hvorfor er fransk det offisielle språket i disse vest-afrikanske landa?
 • Hvilke varer produseres i Senegal og Mali?
 • Hva betyr elva Niger for dette området?
 • Hvilke varer eksporteres fra Mali og Senegal og hvilke varer blir importert?
 • Finner vi varer fra Afrika i norske butikker? Hvilke varer? Hvilke land i Afrika kommer de fra?
 • Hva trenger en ungdom som har lyst til å begynne som selger på et marked i Afrika?

Spesielt for ungdomsskolen

Oppgaveforslag rettet spesielt mot ungdomskolen.

 • Hva menes med at markedene i Vest-Afrika er lokale svar på globale drømmer?
 • Hvordan påvirker turistene markeder og kulturer som de besøker?
 • Hvorfor reiser mange ungdommer fra Vest-Afrika til Europa og Nord-Amerika?
 • Hva menes med formell og uformell økonomi?
 • Hvilke religioner finner vi i Vest-Afrika i dag? Finnes det varer på markedet som kan knyttes til religion?
 • Viktige råvarer som korn, olje, metall og kaffe selges på store, internasjonale markeder. Hvor ligger disse markedene? Hvordan blir prisen på disse varene bestemt?

Kreditering

Forslagene utarbeidet av Utstillings- og publikumsseksjonen ved Universitetets kulturhistoriske museer, Universitetet i Oslo

Publisert 27. jan. 2021 08:32