English version of this page

Prosjektgruppe

  • Prosjektleder: Ellen Marie Næss
  • Faglig ansvarlige: Professor Brit Sollie og forsker Vivian Wangen
  • Utstillingsdesign: Kine Liholm
  • Fotograf: Ann Christine Eek
  • Konservator: Vegard Vike
  • Magasinforvalter: Ingrid Marstrander
  • Håndverksleder: Inge Bjørgen
  • Tekniker: Gøril Rostad
  • Grafisk formgiving, illustrasjon og web: Johnny Kreutz
  • Presse og markedsføring: Ellen Semb

Takk til

Oppland fylkeskommune, Norsk fjellmuseum i Lom, Lom tamreinlag, Kjell Arne Vole, villreinforsker Per Jordhøy ved NINA, klimaforsker professor Atle Nesje, Bjerkenessenteret og professor Knut Røed ved Veterinærhøyskolen

Publisert 25. jan. 2021 12:15 - Sist endret 26. apr. 2022 08:43