Skoleoppgaver

Bildet kan inneholde: animasjon, bakke, maling, maleri, illustrasjon.

Dødskult – også for skoleelever

La elevene få oppleve grekernes og romernes spennende verden! Med sin lekende tilnærming til fortiden, henvender utstillingen seg direkte til barn og unge. I en animasjonsfilm dukker hunden Filo opp. Han følger oss gjennom utstillingen fram til sin egen gravsten. Hundens eier ga nemlig Filo en ærefull begravelse da kjæledyret hans døde for snart 2000 år siden. Underveis får elevene studere alt fra antikke mynter til store sarkofager. Gjenstandene, illustrasjonene og mytene i Dødskult i antikken er et møte med grunnleggende fortellinger i vår kultur.

Gratis museumsbesøk for skoleklasser mellom 0915 og 1500 bestilles på:           

For mer informasjon: martin.hager-saltnes@khm.uio.no eller telefon tlf 22 85 99 81

Våre pedagogiske tilbud er tilpasset elevenes alder og læremål.

2. trinn: Fortellinger om mennesker i fortiden

Bli med hunden Filo gjennom utstillingen! Vi blir kjent med steder som Hellas, Roma og Egypt og samtaler om forskjeller og likheter i hvordan mennesker levde og døde før og nå. Elevene får møte ferjemannen Karon, Persefone og andre fra den klassiske mytologien.

5. trinn: Greske og romerske samfunn i antikken

Vi følger hunden Filos spor gjennom utstillingen. Hva tenkte mennesker i fortiden om døden og evigheten. Elevene får utforske arkeologiske funn som kilder til kunnskap om samfunn og kultur i antikken. Hvordan har antikken påvirket vår kultur?

7. trinn: Et blikk på antikkens visuelle kultur

I samarbeid med Den kulturelle skolesekken tilbyr vi et to timers verksted om antikkens kunst og kultur. Hvordan forestilte grekerne og romerne seg døden og evigheten? Kister, relieffer og gravgaver forteller om ulike svar til ulike tider. Med inspirasjon fra motiver fra mytologien skaper elevene hvert sitt relieff i selvtørkende leire. (Begrenset antall plasser.)

Ungdomstrinnet: Spor etter fortiden

Hvordan tolket mennesker i antikken døden? Hvordan ytret deres forestillinger om døden seg i kunst og arktitektur? Har antikkens kulturer betydning for kultur og samfunnsliv i dag? Dette er noen av de tema vi samtaler om etter at elevene har fått oppleve utstillingen på egen hånd.

Videregående 2: Liv og død i antikkens kulturelle mangfold

Elever i eldre historie undersøker arkeologiske funn som kilder til kunnskap om grekernes og romernes forestillinger om livet og døden. Vi spør hva som kjennetegner denne historiske perioden, men ser også på hvilken betydning middelhavskulturene har fått for vår tids kunst og kultur.

Oppgaver

Publisert 22. des. 2020 12:54 - Sist endret 24. nov. 2021 14:14