Skoletilbud i Pilegrimsspor – bli med på ferden

Skoleelever reiser mye - feriereiser, flytting eller familiebesøk. Men hvor mange kjenner til de store pilegrimsreisene i fortid og nåtid?

I middelalderen kunne pilegrimsreisen være eneste sjanse til å komme utenfor landegrensene. Og for de som drar til Mekka i dag, kan pilegrimsreisen bli den viktigste reisen i livet. Gjennom historiske gjenstander, illustrasjoner og filmer, forteller Pilegrimsspor om tro, håp og fellesskap blant millioner av mennesker på vandring.

Bildet kan inneholde: tekstil, bildekk, skrift, mønster, tre.
Gjennom en animasjonsfilm blir eleven kjent med fire pilegrimer, bl.a. den norske kongen Sigurd Jorsalfare.

Skolegrupper er hjertelig velkommen til utstillingen. Vi har satt sammen noen undervisningstilbud med forslag til fordypning. Tilbudene kan kombineres. Varighet: 60 minutter.

Pilegrimer. Fortellinger om folk på farten. 2. – 4. trinn

Hvorfor gikk folk på sine egne ben helt fra Oslo til Trondheim i gamle dager? Hør historien om Olav den hellige! I utstillingen får elevene se hvor pilegrimer reiser i dag, og de får høre fortellinger om pile-grimenes opplevelser på vei til Trondheim, Mekka og Ganges. 

Pilegrimer og helgener i middelalderen. 5.-7. trinn, Samfunnsfag og RLE

Hvorfor i all verden dro folk i middelalderen på strevsomme reiser helt til Spania, Roma og Jerusalem? Hva opplevde de på veien og hva tok de med seg hjem? Vi utruster en elev til en pilegrimsferd og leter etter spor etter fortidens pilegrimer. På ferden møter vi helgener som St. Sunniva, St. Halvard og Olav den hellige. Pilegrimsreiser kan lære oss mye om livet i middelalderen, om gjestfrihet, fellesskap og tro, men også om korstog og svindel.

Religiøse reiser i fortid og nåtid. 8. - 10. trinn, Samfunnsfag og RLE

Hør folk fra Oslo fortelle om sine pilegrimsreiser og se hvilke minner de tar med seg hjem! I grupper drar elevene ut i utstillingen for å samle kunnskap om ulike pilegrimsmål – fra Ganges til Graceland. Hvorfor har folk med seg flasker med vann fra reiser til India, Saudi-Arabia, Israel og Frankrike? Vi samtaler om fellesstrekk mellom religionene slik de kommer til uttrykk gjennom pilegrimsreiser. 

Pilegrimer - middelalderens veier og verdensbilde. VG2, Historie

Pilegrimsferder skapte møter mellom Europas mennesker og kulturer. Vi blir bl.a. kjent med to høyst forskjellige pilegrimsberetninger – den fromme Egerias reise til Jerusalem i senantikken og sagaen om den våpenglade pilegrimen Sigurd Jorsalfare. Hvordan utfyller arkeologiske funn de skriftlige kildenes bilde av pilegrimene? Et krusifiks fra årene like etter pesten kan fortelle mye om menneskers lidelse og håp i vanskelige tider.

På vei mot hellige mål – pilegrimer i verdens religioner. VG3, Religion, Etikk, Livssyn

Pilegrimsreiser er en spennende innfallsvinkel til verdensreligionene. Hva er likheten mellom Hanne Maries ridetur til Trondheim, Pulendrans reise til Sri Lanka og Sulemans besøk i Mekka? Var det helt andre grunner til at folk vandret med kappe og stav på middelalderens pilegrimsveier? Vi drøfter også om valfarter til Elvis’ Graceland og fotballreiser til Liverpool kan overta noen av religionens funksjoner i dag.

Historie og Filosofi, 2 VG og 3 VG

Europa ble født på pilegrimsveien til Santiago de Compostela, uttalte Goethe. Hva kan han med ha ment med dette utsagnet? Vi undersøker hvilke skriftlige og arkeologisk kilder vi har omkring pilegrims-reiser og hva de kan fortelle om tenkning og kulturspredning i middelalderen. Men kan vi alltid stole på kildene? Tilbudet kan kombineres med Oldtid og myter i Det gamle Egypt.

Velkommen!

Bildet kan inneholde: fritid, tre, begivenhet, musikk instrument, anlegg.

Introduksjonsfilm

 
Publisert 1. feb. 2021 12:06 - Sist endret 24. nov. 2021 14:33