English version of this page

Credits

Vi takker Bergen Museum, Maihaugen, Hedalen stavkirke, Sør Aurdal kirkelig fellesråd og Riksarkivet for generøse utlån av gjenstander i utstillingen.

Foto, middelalder

Avlatsbrev: University Library, The University of Edinburgh, Oktogonen i Nidarosdomen: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, NDR, Urban II: Bibliothéque nationale de France, Mappa Mundi: The Hereford Mappa Mundi Trust, Røldalkorset: Ingeborg Øyna, Glassmaleri av pilegrimer: Dean and Chapter, Canterbury Cathedral, Hedalen-skrinet: Tone Olstad NIKU

Foto, moderne pilegrimer

Eivind Bratlie, Anne Louisa Croos, Karma Tashi Ling buddhistsamfunn, Martin Hager-Saltnes, Lai Kim Thi Ho, Roar Iost, Kristin Iveland, Helge Magnus Iversen, Johnny Kreutz, Hege Høyer Leivestad, Eivind Luthen, Ragnar Nesvåg, Torgeir Olafsen, Hanne Marie Iaurseulëiel Pedersen-Eriksen, Eiler Prytz, Kanagaratnam Pulendran, Gudmund Restad, Flemming Skahjem-Eriksen, Skanpix, Astrid Bredholt Stensrud, Stine Bruland Sørensen

Takk til våre informanter og samarbeidspartnere

Aschehoug forlag, Assibi Apatewon Amidu, May Britt Bøye Bakker, Marek Chelminiak, Anne Louisa Croos, Damm forlag, Tommy Gulliksen, Alf Hammervold, Lai Kim Thi Ho, Roar Iost, Israels ambassade, Helge Magnus Iversen, Annette Cecilie Johanson, Pulendran Kanagaratnam, Rolanda Kjelling, Michael Kohn, Kom forlag, Peter Koren, Hege Høyer Leivestad, Sidsel Levin, Knut Lillealteren, Kiddi Lokoen/nav Oslo, Lene Louise Løver, Eivind Luthen, Hanne Marie Iaursulëiel Pedersen-Eriksen, Mette Nygård, Kenneth Olsen, Aleksandra Postmyra, Eiler Prytz, Bente Sandvik, Bodil Sødal, Flemming Skahjem-Eriksen, Spanias ambassade, Terje Storli, Muhammad Suleman, Stine Bruland Sørensen, Verbum forlag 

Publisert 1. feb. 2021 12:02 - Sist endret 26. apr. 2022 08:43