English version of this page

Vikingene i Kyiv

For 1200 år siden knyttet vikingene viktige allianser og bånd med Kyivriket. Disse historiske begivenhetene inspirerer forholdet mellom Ukraina og Norge i dag.

En kollasje bestående av to bilder. Til venstre et maleri av en dame. Til høyre et glassmaleri av en mann i vikingklær.

Prinsesse Jelisaveta av Kyiv giftet seg med Norges siste vikingkonge, Harald Hardråde.

Utstillingen holdes 22.-27. november

Vikingtiden i Skandinavia preges av vikingenes reiser på kryss og tvers over hele det europeiske kontinentet. Fra 800-tallet knyttet Nord- og Vest-Europa seg til mektige handelspartnere i det bysantiske riket og i det islamske kalifatet lenger øst.

Gjennom dagens slagmarker i Ukraina gikk i vikingtiden en av Europas viktigste handelsveier og kommunikasjonsruter mellom Skandinavia og Konstantinopel. Norrøne vikinger besøkte Kyiv på vei til Konstantinopel for å tjenestegjøre som fremmedkrigere, og norske stormenn og kongsemner som Olav Haraldsson og Harald Hardråde fant politiske allierte der. Kyivriket ble hjemmet til mange skandinaviske bosettere, som raskt lot seg innlemme i den slaviske kulturen.

Den siste norske vikingkongen, Harald Hardråde, dro i ung alder til Kyiv for å tjenestegjøre for fyrst Jaroslav av Kyiv. Han opparbeidet seg etter hvert så høy status at han fikk gifte seg med fyrstens datter Jelisaveta, og skapte med dette en viktig allianse.

Kyivriket hadde nære forbindelser med skandinaviske og andre europeiske stater, noe som gjenspeiles i Jelisavetas familietre. Etter giftemålet reiste Jelisaveta med Harald til Norge, hvor hun i dag er kjent som Dronning Ellisiv. Moren hennes var prinsesse av Sverige, og søstrene hennes, Anne og Anastasia, ble dronninger i henholdsvis Frankrike og Ungarn.

En utstilling i samarbeid med Ukraina

Den ukrainske ambassaden i Oslo, sammen med ukrainske designere og forskere fra Ukraina, har ferdigstilt en utstilling som i ord og bilder forteller om Skandinavias tilknytning til Kyivriket. Denne viser vi i museets foredragssal fra 22.-27. november.

Utstillingen består av 18 store plakater, og gir innblikk i hvordan de historiske båndene mellom Skandinavia og dagens Ukraina ble dannet for mer enn 1000 år siden. Du kan også se filmen museet har produsert til utstillingen, og se en av de få mynter som fant veien fra Kyivriket til Norge.

I 2021 ble Historisk museum kontaktet av Den ukrainske ambassaden i Oslo med forslag om en felles utstilling. På grunn av den russiske invasjonen ble samarbeidet utsatt, men vi er nå stolte over å kunne presentere utstillingen "Vikingene i Kyiv".

Få også med deg

Emneord: Åpner 22. november
Publisert 11. nov. 2022 14:44 - Sist endret 21. nov. 2022 14:11

Flere utstillinger

museum

Besøk oss

Se åpningstider, billettpriser, kart og veibeskrivelse, informasjon om tilgjengelighet og fasiliteter.

Planlegg besøket