English version of this page

Yanomami – amazonasindianere

Så lenge sjamanene holder himmelen oppe...

Bildet kan inneholde: grønn, hvit, linje, svart, skråningen.

Magien i yanomamienes livsverden er utstillingens sentrale tema. Yanomamiene regnes som den største urfolksgruppen i Sør Amerika som fortsatt lever hovedsakelig på tradisjonelt vis. De lever spredt over et område som er på størrelse med halve Norge. Gjennom Claudia Andujars poetiske fotografier og over 1000 fjærsmykker, bruksgjenstander, lys og lyd gjenskapes en flik av regnskogens atmosfære i Etnografisk museum.

Sjamanene har en helt sentral rolle i yanomami-kulturen. Gjennom sin praksis og kunnskap holder de universet sammen og sørger for at livet i regnskogen opprettholdes. mange sjamaner døde som følge av invasjoner og epidemier på 1970-tallet. Yanomamiene sier at hvis sjamanismen går til grunne vil hele stammen dø ut - det vil være verdens undergang. Ifølge yanomami-mytologien er himmelen veldig gammel og allerede full av hull. Det er derfor ekstremt viktig at sjamanene får arbeide med å holde denne skjøre konstruksjonen sammen.

Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Regnskogsfondet og Universitetets etnografiske museum, realisert med støtte fra NORAD. Lars Løvold, daglig leder i regnskogsfondet, er faglig ansvarlig.

Om utstillingen

Utstilling i Universitetets Etnografiske museum, Oslo 4. november 1999 - 13. august 2000. Alle dager kl. 12-15, mandager stengt, gratis adgang.

Ressurser

Original versjon

Se sidens i dens opprinnelige versjon

Publisert 21. des. 2020 13:54 - Sist endret 20. juli 2022 10:06