English version of this page

Pilegrimsspor – hellige reiser i fortid og nåtid

En pilegrim er et menneske som har brutt opp fra sine daglige omgivelser for å reise til et hellig sted. Ordet kommer fra latin (peregrinus) og betyr fremmed eller utlending. 

Det finnes pilegrimer og valfartsmål i de fleste religioner. I det antikke Hellas valfartet folk til Apollon-tempelet i Delphi. Tempelet i Jerusalem var målet for den årlige jødiske påskevalfarten, pesach.  Fortsatt reiser indiske hinduer til Varanasi og bader i den hellige elven Ganges. Pilegrimsreisen er ikke minst en levende tradisjon i Islam, hvor millioner av muslimer reiser på hajj til Mekka hvert år.

Ideen til utstillingen stammer fra museets egne fagfolk i arkeologi, kunsthistorie og numismatikk.  De fleste gjenstandene kommer fra museets antikk- og middelaldersamlinger. Derfor er fortidens kristne pilegrimer sentrale i ”Pilegrimsspor”.  

Men utstillingen avdekker også pilegrimsspor fra dagens Norge. Ulike mennesker forteller om hvorfor de har lagt ut på pilegrimsreiser. De gir et sammensatt bilde av hva det er å være pilegrim i dag.  Mange reiser fortsatt i religiøse tro til gamle og nye pilegrimsmål. Andre søker natur-og kulturopplevelser med tid til ettertanke og meditasjon.

Utstillingen står til og med 1. april (Skjærtorsdag) 2010.

Innhold

Ressurser

Original versjon

Se siden i dens opprinnelige versjon

Alle utstillingstekster © Kulturhistorisk museum.

Publisert 1. feb. 2021 11:56 - Sist endret 26. apr. 2022 21:33