English version of this page

Malaysia – batikktradisjonar i bevegelse

Batikktradisjonar i bevegelse viser batikk i historisk og regional samanheng. Den går inn på bruk og estetisk uttrykk, og på produksjon og handel i det moderne Malaysia.

Utstillinga har også ein teknisk del som går inn i framstillinga av tekstilar. Her blir batikk sett inn i ein større samanheng av liknande produksjonsteknikkar.

Denne nettsida er ei utdjuping av dei tema som er nemnt. Dels kan den lesast som ein kommentar til sjølve utstillinga, dels vil den gje fyldigare bakgrunnsinformasjon til særleg interesserte lesarar.

Ressursar

Original versjon

Sjå utstillingas opphavelege nettsider

Publisert 27. mars 2020 09:50 - Sist endra 20. juli 2022 10:03