Skoleoppgaver

“Kongospor – Norden i Kongo, Kongo i Norden” forteller om de mange nordiske menn og kvinner som reiste til Kongo for å jobbe for kong Leopold II i Fristaten Kongo, som han styrte som private gods.

Skoletilbud i forbindelse med utstillingen Kongospor

De reiste fra fattige nordiske bondesamfunn til det fremmede og eksotiske hjertet av Afrika. Nordmennene i Kongo jobbet som sjømenn på elvebåt, offiserer og jurister. Vi møter enkeltmennesker som på tross av de beste intensjoner blir representanter for et brutalt og undertrykkende system.

Kongospor kan kombineres med et besøk i vår faste Afrika-utstilling, og ”Mektige gjenstander eller estetiske uttrykk”, en utstilling som viser frem mer av museets flotte Kongo-samling, sammen med afrikansk samtidkunst (åpner 21. juni). Vi har også en samling afrikanske leker, smykker og husholdningsgjenstander som elevene kan bli kjent med.

I samarbeid med Flyktninghjelpen har vi laget et enkelt rollespill som illustrerer hva som skjer den dagen du kommer hjem og oppdager at geriljasoldater har brent ned huset ditt og sendt resten av familien din på flukt. Jakten på Kongos rike naturressurser bidrar til stadig konflikt i området, og er et sentralt tema for eldre elevgrupper. Verdifulle mineraler har beriket landets forskjellige makthavere, og dermed vært til forbannelse heller enn berikelse for lokalbefolkningen som drives på flukt.

Et besøk i Kongospor varer ca. 1 time. Vi anbefaler imidlertid å sette av 1,5 time, slik at klassen kan deles i to. Dette øker muligheten for aktivitet og fordypning. Ta kontakt, så setter vi sammen det undervisningsopplegget som passer for akkurat din elevgruppe!

Arbeidsoppgaver

Tekster som kan brukes til forberedelse

Mer informasjon til lærerne: Lærerbrev til lærere i barneskolen og i ungdoms- og videregående skole

Kjære lærer i barneskolen!

Velkommen til flere ferske utstillinger om Afrika før og nå ved Historisk museum!

I april og mai åpner vi to utstillinger som tar for seg Afrika og nordmenns kontakt med Afrika. Vårt undervisningstilbud for barnetrinnet i denne forbindelse fokuserer særlig på utstillingen ?Mektige gjenstander eller estetiske uttrykk?. Her kan du og dine elever møte gamle og mektige gjenstander som har mye å fortelle!

Vi ønsker å kombinere det å se ? å oppleve vakre, unike og ekte gjenstander man kun har tilgang til på museum ? med det å gjøre og oppleve under museumsbesøket. Med utstillingen som utgangspunkt vil vi snakke hva som er vakkert, hvem som bestemmer hva som er vakkert og ikke minst hva det vakre har vært brukt til i forskjellige sammenhenger. Vi trekker linjer fra gamle kongolesiske kraftfigurer (minkisi) til lekre dekorerte plastbøtter av returplast. I pedagogisk samling har vi også en rekke afrikanske masker og gjenstander elevene kan håndtere og la seg inspirere av.

I tilknytning til utstillingen inviterer vi til enkelt rollespill rundt flyktninge- og barnesoldatproblematikk i Kongo. Elevene opplever hvordan livet i en landsby på den kongolesiske landbygda kan arte seg. For klasser med mulighet til å tilbringe litt mer tid på museet vil formingsaktiviteter knyttet til masker og figurer i afrikautstillingene være et tilbud.

For grupper som ønsker å ta for seg aspekter ved kolonihistorien tilpasser vi dette temaet, som er sentralt i utstillingen Kongospor, det relevante klassetrinnet. Et besøk i utstillingene med omviser gir stort rom for å tilpasse fokus og nivå til den enkelte klassens forutsetninger og interesser.

Ta kontakt med oss for bestilling og diskusjon rundt hva som kunne passe akkurat din klasse!

Hilsen Utstillings- og publikumsseksjonen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

 

Kjære lærer i ungdoms- eller videregående skole!

Bildet kan inneholde: plakat, skrift, kunst, anlegg, illustrasjon.Ta med elevene dine til Historisk museum og møt en lite kjent del av norsk utvandringshistorie – og afrikansk kolonihistorie!

Med utstillingene “Kongospor” og “Mektige gjentander eller estetiske uttrykk” har Kulturhistorisk museum gleden av å trekke fram historien om kulturmøter mellom kongolesere og folk fra Norden. “Kongospors” hovedtema er Kong Leopolds fristat. Utstillingen presenterer personlige beretninger og betraktnigner rundt forholdet mellom lokalbefolkningen og ansatte i fristatens administrasjon – blant disse mange Nordmenn. Med enkeltskjebner som utgangspunkt utforskes temaer som menneskesyn, kolonialsime, imperialsime og forhold mellom svart og hvit i Afrika for hundre år siden – og i dag.

Ved å ta utgangspunkt i enkeltpersoners historier og erfaringer på den ene siden og systemet i all sin undertrykkende og brutale realitet på den andre siden ønsker vi å skape rom for refleksjon rundt kolonialisme og imperialisme, som ideologi og som praksis.

Utstillingen følger også kongolesisk historie fram til i dag, og i denne sammenheng vil for eksempel demokratibyggingsprosessen i dagens Kongo være et sentralt tema for besøkende elever.

Et besøk i utstillingen er særlig godt egnet i forbindelse med arbeid i samfunnsfag og historie på ungdoms- videregående trinn. Et besøk med omviser gir stort rom for å tilpasse fokus og nivå til den enkelte klassens forutsetninger og interesser. Omvisninger tilbys også på engelsk for klasser som ønsker å knytte besøket til språkundrevisningen.

I sideutstillingen “Mektige gjentander eller estetiske uttrykk” er utgangspunktet kongolesiske kraftfigurer (minkisi) og deres liv som magiske gjenstander og også som museumsgjenstander. Det vestlige kunstbegrepet problematiseres videre ved å trekke inn afrikansk samtidskunst.

Ta kontakt med oss for bestilling og diskusjon rundt hva som kunne passe akkurat din klasse!

Hilsen Utstillings- og publikumsseksjonen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

 

Publisert 26. jan. 2021 14:17 - Sist endret 24. nov. 2021 16:34