Prosjektgruppe for utstillinga

Design og ljos

 • Kristin Bredal
 • Yngvar Julin

Prosjektleiing og fagleg ansvarlege

 • Tone Simensen Karlgård
 • Idunn Kvalø

Design- og ljos-assistentar

 • Tommy Bøhn
 • Ola Bråthen
 • Kine Liholm
 • Mons Lie

Handverksleiar

 • Inge Bjørgen

Snikkarar

 • Leif Pedersen
 • Gry Thorkildsen
 • scenestaben i NRK

Konservatorar

 • Line Andersen
 • Maryam Babashahi
 • Susan Braovac
 • Kaja Kollandsrud
 • Eivind Bratlie
 • Nalini Sharma
 • Guro Hjulstad
 • Anne Håbu

Magasinforvaltarar

 • Farideh Faramarzi
 • Ingrid Landmark
 • Anette Kristoffersen

Fotograf

 • Mårten Teigen

Støttemakar

 • Ragnar Løchen

Grafisk design av trykksaker og web

 • John Sætrang

Arbeid med fotoutstilling og web

 • Kristin Iveland

Handskrift i utstillinga

 • Siri Ensrud
 • Helene Jensen

Administrativ støtte

 • Jan Ekrem Berg
 • Inger- Johanne Marheim

Vitskapleg ansvarlege for gjenstandsutval og tekstgrunnlag til audioguide

Frå etnografisk seksjon:

 • Kjersti Larsen - Afrika
 • Arne Perminow - Oceania
 • Arne Røkkum - Asia
 • Tom Svensson - Nord Amerika
 • Fra Fornminneseksjonen Ola Rønne - steinalder
 • Margrete Simonsen - bronsealder

Frå Arkeologisk seksjon:

 • Laszlo Berczelly - antikken
 • Arne Emil Christensen - jernalder
 • Ann Kristin Engh - jernalder
 • Svein Gullbekk - numismatikk
 • Håkon Ingvaldsen - numismatikk
 • James E. Knirk - runer
 • Inger Helene Vibe-Müller - middelalder
 • Knut Paasche - jernalder
 • Heid Gjøstein Resi - jernalder
 • Ingunn Røstad - jernalder
 • Mona B. Solhaug - middelalder
 • Marianne Vedeler - middelalder
 • Einar Østmo - steinalder

Informasjon og marknadsføring

 • Ellen Semb

Ansvarlege for opningsarrangementet

 • Kathy Elliott
 • Martin Saltnes
 • Tone Wang

Audioguide

Audioguide er levert av Silhuett media

Sikkerheitsansvarleg

 • Terje Simonsen

Spesiell takk

Spesiell takk til Radiorakel for hjelp med opptak til audioguide.

Publisert 24. mars 2020 08:13 - Sist endra 13. mai 2020 08:44