Generalguvernør Peter Anker – maler og samler

Peter Anker-samlingen som presenteres her, ble gitt som gave i 1878 av Carl Johan Anker til det som den gang var Etnografisk museum. Utstillingen står f.o.m 12. april 2002. t.o.m. 11.august 2002.

Portrettmaleri av en mann i uniform.Peter Anker (1744-1832) var generalguvernør for den dansk-norske kolonien Trankebar i India. Han var en habil amatørmaler, og under oppholdet der festet han inntrykkene fra det eksotiske India på papir og lerret. Han var også en lidenskapelig samler. Samlingen vi presenterer inneholder ikke bare hans egne arbeider, men også arbeider av andre europeere som malte i koloniene på samme tid. 

Både i nasjonal, men også i internasjonal målestokk er Peter Anker-samlingen unik på grunn av sin bredde og kvalitet.

Endel av bildene i samlingen er signerte, men mange bilder mangler signatur. I slike tilfeller er det foretatt attribusjoner basert på studier av sammenlignbart materiale. 

Innhold

Original versjon

Se siden i dens opprinnelige versjon

For utdypende studier henvises til

  • Hysing, Dorthea 1998: Generalmajor Peter Anker 1744-1832. En samling indiske prospekter i Etnografisk museum., hovedfagsoppgave,Universitetet i Oslo.
  • Hysing, Dorthea 2000. Peter Anker-samlingen i Etnografisk museum, Kunst og Kultur 1/2000, s.30-50, Oslo
  • Hysing, Dorthea 2002 Generalguvernør Peter Anker (1744-1832) maler og samler, Universitetets kulturhistoriske museer, Oslo
  • Utstillingen Minner fra India  20 år i Trankebar. Generalguvernør Peter Anker (1744-1832) maler og samler, er den første offentlige presentasjonen av samlingen
  • I forbindelse med utstillingen har Universitetets kulturhistoriske museer i samarbeid med Dorthea Hysing produsert en bok, Generalguvernør Peter Anker (1744-1832) maler og samler, som også kan kjøpes i museet.
Publisert 1. feb. 2021 11:34 - Sist endret 22. juli 2022 13:30