Skoletilbud

Den kulturelle skolesekken 2012 / 2013, 8. trinn.

Bak piggtrådgjerdet

Forslag til forberedelse på skolen før museumsbesøket

Å sette av en skoletime til å forberede museumsbesøket gjør ekskursjonen mer meningsfull og lærerik for elevene. Ta kontakt hvis du har spørsmål!

Oppgave 1

Finn Sri Lanka på kartet. Hvem vet eller finner ut:

  • I hvilket hav ligger øya? Det indiske hav
  • Hvor mange innbyggere har landet? 20 millioner
  • Hva heter den største byen? Colombo
  • Hva heter de største folkegruppene i landet? Singalesere og tamiler
  • Hvorfor bor det mange fra Sri Lanka i Norge? På grunn av borgerkrigen.

Oppgave 2

Elevene leser om borgerkrigen på Sri Lanka. Teksten kan skrives ut og gis som hjemmearbeid eller leses i fellesskap på skolen. Last ned her:

Oppgave 3

Del klassen inn i mindre grupper på 3-4 elever eller bruk etablerte grupper. Elevene ser på denne nettsiden og blar seg gjennom kunstverkene.

Oppgave: Gruppen velger to av kunstverkene, skriver kunstverkenes tittel på et ark og formulerer to spørsmål til bildet/skulpturen som de ønsker å finne svar på i utstillingen.

Læreren samler inn og tar arkene med til museet.

Oppgave 4

La elevene se intervju med filmprodusenten Tamiliam Subas (Oslo) her (kommer):

De kan også se filmen hans, «Vanni Mouse» på Youtube her [lenke er brutt: www.youtube.com/watch?v=9afpW2CIuZU]

Denne filmen vil vi også se og diskutere på museet.

Orientering om museumsbesøket (90 minutter)

Elevene ønskes velkommen

Introduksjon til utstillingen

Elevene ser på utstillingen sammen med en museumspedagog. Hvorfor har vi denne utstillingen på et museum i Norge? Elevene kommer med sine spørsmål til kunstverkene de valgte under forarbeidet.

Oppgave 1

Elevene går i utstillingen i grupper og finner et kunstverk de liker.

Elevene gjør seg opp tanker om verket på egen hånd. Mer informasjon finner de ved å lese utstillingstekster eller laste ned kommentarer og intervjuer fra bl.a. tamiler i Norge, til sine mobiltelefoner. De lager et sammendrag og forteller hvorfor de liker nettopp dette kunstverket. Dette deler de med hverandre under oppsummeringen.

NB: Bruk av elevenes mobiltelefon kan sløyfes hvis skolen / lærer ønsker dette. Det er trådløst nett i rommet, slik at eventuell datatrafikk ikke koster elevene noe.

De som er fort ferdig kan gjøre samme samme oppgave med et kunstverk de ikke liker.

Oppgave 2

Vi ser filmen «Vanni Mouse» av Tamiliam Subas (10 minutter) og avslutter med refleksjon og diskusjon:

  • Hva vil filmskaperen fortelle?
  • Hva vet vi om det som skjer i verden? Hvilke kilder har vi?
  • Hva vet vi om historien til folk som flytter til Oslo fra andre land?
  • Hva kan kunst formidle som TV og aviser ikke kan få fram?

Kontakt 

Kontakt martin.hager-saltnes@khm.uio.no, tlf 22 85 99 81 for mer informasjon.

Publisert 21. jan. 2021 09:58 - Sist endret 24. nov. 2021 14:15