English version of this page

Arktis: Folk i Arktis og Sub-Arktis

Utstillingen åpner med å vise drakter og redskaper fra Arktisk Sibir og derfra går du inn i rommet om rituelt liv.

Gammel bekledning brukt i arktiske strøk

Her vises sjamanens og den samiske noaidens utstyr - en noaidetromme er montert svevende over en modell av jordklodens nordlige halvdel. Drakter i fiskeskinn og barktøy fra Sibir og Japan er utstilt. Samisk kultur er representert ved ulike drakter og informasjon om reindrift og det norske sametingets historikk.

Her er også utstillingen Ti samiske tidsbilder, som gir et bredt og oppdatert perspektiv på samisk samtid og mangfoldet i Sàpmi.

Folk i Arktis, der kampen for føden og kampen mot kulden er viktig, har utviklet et rikt rituelt liv. Man er overgitt naturkreftenes spill og forsøk på å påvirke eller kontrollere disse kreftene er derfor viktig. Offeritualer i forbindelse med overgangen mellom årstidene, eller starten på en jaktsesong var vanlig. Netsiliks ofring til «havdyrenes mor», Sedna, før reisen ut til vinterleiren på isen er et slikt rituale.

Netsilikene fikk besøk av flere polarekspedisjoner på 1800 tallet. Her vises en del av utstillingen arktiske eksperter, og du kan oppdage hva netsilikfolk i det nordlige Canada kunne lære Roald Amundsen om overlevelse i arktisk klima. Roald Amundsen møtte Netsilik-folket første gang i 1903 da han overvintret med sitt skip Gjøa det sted som idag kalles Gjoa Haven. Av netsilik lærte Amundsen mye om overlevelse i det harde arktiske klimaet, og han byttet til seg masser av gjenstander hvorav over 900 i dag finnes i museets samlinger.

Publisert 6. okt. 2021 11:00 - Sist endret 15. juni 2022 12:23

Flere utstillinger

museum

Besøk oss

Se åpningstider, billettpriser, kart og veibeskrivelse, informasjon om tilgjengelighet og fasiliteter.

Planlegg besøket