English version of this page

Tilgjengelighet og fasiliteter

Vi ønsker at alle besøkende på Historisk museum skal få en positiv museumsopplevelse. Museumsbygningen sto ferdig i 1904 og er dessverre ikke universelt utformet etter dagens standard. Men vi forsøker å legge til rette for alle besøkende etter beste evne.

 

Rullestolbrukere og andre som må bruke heis

Vi ber deg lese punktene under om du er avhengig av heis.
Heisen kan dessverre ikke benyttes fritt mellom etasjene uten bistand fra museets ansatte.

  • Trappen ved hovedinngangen har ikke rullestolrampe. 
  • Inngang med heis er lokalisert på museets bakside, mot Kristian IVs gate og Tullinløkka. For å benytte denne heisen inn i bygget og mellom etasjene, må man ha assistanse fra museumspersonalet. Vennligst ring vakt-telefonen 22 85 19 00, gjerne i forkant av besøket, og en ansatt vil hjelpe deg inn i bygget. 
  • Historisk museum har utstillingslokaler i fire etasjer. I fjerde etasje er det midlertidige utstillinger som står i en kortere periode. Dessverre er det ingen heisforbindelse fra tredje til fjerde etasje. 
  • Det er dørterskler mellom utstillingssalene.
  • Det er ansatte tilgjengelig i hver etasje.
  • Det er HC-toalett i hver etasje.
  • Det er p-plasser for bevegelseshemmede på baksiden av museumsbygningen. Området er avstengt med bom. Vennligst ring vakt-telefonen 22 85 19 00, gjerne litt før ankomst, slik at bommen kan åpnes for deg. Innkjøringen til parkeringsområdet er fra Kristian IVs gate og utkjøringen er til Kristian Augusts gate. Vi kan dessverre ikke garantere at det er tilstrekkelig ledige parkeringsplasser. Vi har ingen ordinære parkeringsplasser for publikum.

Annet

  • Det er teleslynge kun i foredragssalen. 
  • Det er tillatt å ha med førerhund. Det er ikke tillatt å ta med seg andre dyr inn i bygningen.
Publisert 2. des. 2021 12:33 - Sist endret 28. mai 2022 21:21