English version of this page

Skreddersydde omvisingar

Museet kan arrangere spesielle temaomvisingar på førespurnad.

Praktisk informasjon

  • Tema: Alle utstillingar 
  • Varigheit: 60 minuttar
  • Tal: maks 30 personar per omvising
  • Stad: Historisk museum 
  • Pris: Frå kr 1250 i museets opningstid. Eigne satsar for spesialopning. Inngangsbillett kjem i tillegg.

Bestill omvising

Kontakt

Gratis tilbod for skule og barnehage

For barnehagar og skuleklasser på alle trinn blir det arrangera tilpassa omvisingar på Historisk museum. Barnehage- og skuleomvisingar er gratis.

Faste omvisingar

Med jamne mellomrom arrangerar Historisk museum føredrag, barnesundager og omvisingar for publikum i dei skiftande utstillingane, som regel på sundager. 

Publisert 2. des. 2021 12:38 - Sist endret 2. sep. 2022 09:34