Våre skoletilbud

La elevene undersøke ekte historiske kilder i våre museer! Hva forteller gjenstandene om forholdet mellom natur, mennesker og samfunn? Vi har gratis tilbud for både barnehage, skole, voksenopplæring og universitet og høgskoler.

Fire smilende barn ser på gjenstander i monter.

Bestill omvisning

I Historisk museum har vi undervisningstilbud i en rekke temaer innen arkeologi, historie, samfunnsfag og kunst og håndverk. Vikingskipshuset er stengt for ombygging.

Se våre tilbud og bestill på våre bookingsider

Besøk uten omvisning

Tirsdag-søndag er grupper på inntil 30 elever med lærer velkomne til å besøke museet på egenhånd i våre åpningstider. Vi ber om at dere sender oss en e-post i forkant av besøket.

E-post om besøk uten omvisning

Læringsaktiviteter ved museet

  • Våre tilbud bygger på fagfornyelsen og museets forskning
  • Alle pedagogiske tilbud til skoler er kostnadsfrie
  • Vi tilpasser museumsopplevelsen til elevenes alderstrinn

Praktisk informasjon

  • Tilbudet er gratis.
  • Tilbudene gjennomføres av våre museumslektorer og studenter med opplæring i museumspedagogikk.
  • Du finner ledige timer på våre bookingsider. Vi tar kun i mot bestillinger minst en uke i forveien. Forespørsler bekreftes innen tre virkedager.
  • Grupper er velkommen til å besøke museet uten bestilling og omviser i åpningstiden. Vi setter pris på at dere sender oss en e-post om besøket i forkant.
  • Har din gruppe behov for spesiell tilrettelegging, kontakt formidlingsgruppa, eller ring 22 85 19 00.
  • For forsinkelser eller avlysning av omvisning samme dag, ring Historisk museum 22 85 99 13.

Digitale tilbud

Digitale tilbud fra Historisk museum og Vikingskipshuset for barn og unge på et sted.