Nettsider med emneord «mellomalder»

Illustrasjon fra utstillingen: ufokusert figur sett gjennom en åpning
Publisert 18. apr. 2018 17:45

Dører og inngangar pirrar nysgjerrigheita vår. Kva finst på den andre sida? I denne utstillinga utforskar vi korleis portalar fungerer som overgangar mellom ulike verder.